Bábsky park (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Báb, v časti Veľký Báb.

Rozloha: 42.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Bábe. Novelizovaný bol v roku 2004.

Opis: Ochrana historického parku v okolí kaštieľa, ktorý bol založený vo voľno-krajinárskom štýle v 2.polovici 19.storočia. Vyniká kompozíciou i drevinovou skladbou (57 taxónov). Dnes už neexistujúca drobná záhradná architektúra mala východoázijský štýl.