Novoveský park (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Nová Ves nad Žitavou.

Rozloha: 65.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Novej Vsi nad Žitavou. Novelizovaný bol v roku 2004.

Opis: Historický park v obci Nová Ves nad Žitavou, na ktorého území ležia dva kaštiele. Celkovo tu rastie až 99 druhov drevín, niektoré sú vzácne. Park má veľkú biologickú, architektonickú i estetickú hodnotu.