Územia európskeho významu

Na území okresu Nitra sa nachádza 9 území európskeho významu. Bábsky les (SKUEV0869) Dvorčiansky les (SKUEV0176) Gýmeš (SKUEV0131) Lupka (SKUEV0879) Malý Bahorec (SKUEV0877) Mochovská cerina (SKUEV0867) Patianska cerina (SKUEV0882) Vinodolský háj (SKUEV0126) Zobor (SKUEV0130)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Nitra sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 2 prírodné rezervácie, 2 prírodné pamiatky a 9 chránených areálov. Bábsky les Bábsky park Huntácka dolina Jelenská gaštanica Klasovský park Lapášsky park Lupka Nitriansky dolomitový lom Novoveský park Rumanovský park Svoradova jaskyňa Šuriansky park Zoborská lesostep Žibrica Žitavský park

Brest vo Veľkej Doline

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Mohutný brest väzový s výškou 25m, obvodom kmeňa 356cm, priemerom koruny 16m a vekom viac ako 170 rokov. Významný exemplár je chránený z kultúrnych, historických, vedeckých, krajinotvorných, krajinárskych, ekologických a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Veľká Dolina pred obecným úradom.

Lipa v Dolných Štitároch

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1977 a 1996. Lipa veľkolistá s výškou 15m, obvodom kmeňa 526cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 220 rokov. Významný exemplár je chránený z historických, estetických a krajinárskych dôvodov. Takéto stromy je potrebné evidovať a chrániť. Nachádza sa v obci Štitáre v časti Dolné Štitáre pri kostole na cintoríne.