Maloplošné chránené územia

Na území okresu Levice sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 7 prírodných rezervácií, 2 prírodné pamiatky a 6 chránených areálov.

Bíňanský rybník

Bohunický park

Hlohyňa

Horšianska dolina

Jabloňovský Roháč

Kráľovičova slatina

Krivín

Kusá hora

Levické rybníky

Levický park

Patianska cerina

Šándorky

Šípka

Travertínová kopa

Vozokánsky luh

Zlepencová terasa

Želiezovský park