Travertínová kopa (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v obci Santovka.

Rozloha: 140m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1958. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Tufová kopa.

Opis: Chránené územie je dôkazom vzniku pevnej horniny – travertínu z výronu kyselky.