Maloplošné chránené územia

Na území okresu Komárno sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 16 prírodných rezervácií a 18 chránených areálov.

Alúvium Žitavy

Apálsky ostrov

Bohatský park

Bokrošské slanisko

Búčske slanisko

Čenkov

Číčovské mŕtve rameno

Číčovský park

Dropie

Dunajské trstiny

Hurbanovský park

Chotínske piesky

Jurský chlm

Kaštieľsky park

Komárňanské slanisko

Komočín

Kratina

Kraviansky park

Listové jazero

Lohotský močiar

Malý ostrov

Marcelovské piesky

Marcelovský park

Martovská mokraď

Mostová

Nesvadské piesky

Pavelské slanisko

Pod Starým vrchom

Pohrebište

Pribetský háj

Pri Orechovom rade

Révajovská pustatina

Strážsky park

Svätopeterský park

Vrbina

Zlatniansky luh