Révajovská pustatina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Hurbanova.

Rozloha: 6.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Révayovská pustatina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana zriedkavého biotopu húb na Podunajskej nížine.