Bohatský park (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri Hurbanova, v časti Bohatá.

Rozloha: 46.400m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park pri materskej škole v Bohatej. Pôvodne mal názov Park v Bohatej I (pri materskej škole). Novelizovaný bol v roku 2004.

Opis: Ochrana historického parku založeného v 19.storočí. Má charakter prírodno-krajinárskeho parku. Veľmi pestro sú tu zastúpené listnaté i ihličnaté dreviny. Uprostred je rozsiahla zatrávnená plocha, dreviny vytvárajú esteticky pôsobivé scenérie.