Maloplošné chránené územia

Na území okresu Trebišov sa nachádza 5 národných prírodných rezervácií, 12 prírodných rezervácií a 2 chránené areály.

Bačkovská dolina

Biele jazero

Bisce

Boľské rašelinisko

Boršiansky les

Botiansky luh

Dlhé Tice

Horešské lúky

Kašvár

Krátke Tice

Latorický luh

Oborínsky luh

Poniklecová lúčka

Tajba

Tarbucka

Veľké jazero

Veľký kopec

Zatínsky luh

Zemplínska jelšina