Bisce (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obce Horovce a v okrese Trebišov, v katastri obce Vojčice.

Rozloha: 280.100m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2007.

Opis: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie nerušeného vývoja geobiologického spoločenstva nachádzajúceho sa na tomto území. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Bisce, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.