Boľské rašelinisko (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obcí Boľ a Kráľovský Chlmec.

Rozloha: 136.351m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Rašelinisko Boľ. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Rezervácia predstavuje jedno z najzachovalejších rašelinísk v oblasti Potiskej nížiny so zriedkavým typom prirodzeného jelšovo-brezového lesa, v ktorom sa masovo vyskytuje bezkalenec klasnatý (Molinia cerulea). Rezervácia sa využíva ako vedecko-výskumný objekt.