Bíňanský rybník (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri obcí Čata a Keť a v okrese Nové Zámky, v katastri obce Bíňa.

Rozloha: 351.343m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola z dôvodu zabezpečenia ochrany biotopu vodného vtáctva a významnej lokality na paneurópskej migračnej trase vtákov.