Huntácka dolina (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obce Žirany.

Rozloha: 87.431m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2000.

Opis: Ochrana ojedinelého geomorfologického fenoménu v južnej časti pohoria Tribeč – fluviálne modelovaná časť doliny odráža zmeny a podmienky evolúcie stredohorského reliéfu.