Lupka (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri Nitry.

Rozloha: 207.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1952, novelizovaná v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Chránené územie je vyhlásené na ochranu xerotermných spoločenstiev s výskytom chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.