Šuriansky park (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Šurianky.

Rozloha: 9.500m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Šuriankach. Novelizovaný bol v roku 2004.

Opis: Ochrana historického parku v obci Šurianky, ktorý sa nachádza v strede obce za kaštieľom. Je dendrologicky cenný, rastie v ňom 33 druhov drevín, z ktorých mnohé sú cudzokrajné.