Územia európskeho významu

Na území okresu Námestovo sa nachádza 16 území európskeho významu.

Babia hora (SKUEV0189)

Hruštínska hoľa (SKUEV0661)

Koleňová (SKUEV0659)

Lesnianska hoľa (SKUEV0964)

Lomnianska hoľa (SKUEV0826)

Macangov Beskyd (SKUEV0660)

Oravská vodná nádrž (SKUEV0304)

Oravská vodná nádrž (SKUEV2304)

Pilsko (SKUEV0188)

Pramene Hruštínky (SKUEV0185)

Rašeliniská Bielej Oravy (SKUEV0191)

Rašeliniská Oravských Beskýd (SKUEV0187)

Slaná voda (SKUEV0190)

Ústie Bielej Oravy (SKUEV0658)

Vahanov (SKUEV0828)

Vasiľovská hoľa (SKUEV0662)