Územia európskeho významu

Na území okresu Ružomberok sa nachádza 14 území európskeho významu.

Ďumbierske Tatry (SKUEV0302)

Choč (SKUEV0305)

Močiar (SKUEV0254)

Orava (SKUEV0243)

Revúca (SKUEV0164)

Salatín (SKUEV0197)

Salatín (SKUEV1197)

Sliačske travertíny (SKUEV0152)

Sliačske travertíny (SKUEV1152)

Šíp (SKUEV0663)

Tlstá (SKUEV0058)

Váh (SKUEV0253)

Veľká Fatra (SKUEV0238)

Zvolen (SKUEV0198)