Tlstá (SKUEV0058)

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Partizánska Ľupča, a v okrese Ružomberok, v katastri obce Liptovská Lúžna.

Rozloha: 292,5187ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské smrekové lesy (9410) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý.