Rašeliniská Bielej Oravy (SKUEV0191)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri obcí Beňadovo, Breza, Klin a Mútne.

Rozloha: 39,1684ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy (7120), Aktívne vrchoviská (7110) a druhov európskeho významu: vážka, pimprlík bruškatý, pimprlík močiarny a mlok karpatský.