Územia európskeho významu

Na území okresu Čadca sa nachádza 19 území európskeho významu.

Alúvium Markovho potoka (SKUEV0832)

Bystrické sihly (SKUEV0647)

Chmúra (SKUEV0289)

Javornícky hrebeň (SKUEV0642)

Klokočovské rašeliniská (SKUEV0101)

Klokočovské rašeliniská (SKUEV2101)

Kysucké Beskydy (SKUEV0288)

Kysucké Beskydy (SKUEV2288)

Malý Polom (SKUEV0657)

Olešnianske rašeliniská (SKUEV0671)

Polesie (SKUEV0830)

Predmieranka (SKUEV0655)

Príslop (SKUEV0648)

Rakovsko-milošovské rašeliniská (SKUEV0838)

Starobystrické penovcové pramenisko (SKUEV0777)

Stredný tok Bystrice (SKUEV0835)

Sútok Kysuce s Bystricou (SKUEV0833)

Zákopčianske lúky (SKUEV0836)

Zemanovská sihla (SKUEV0831)