Územia európskeho významu

Na území okresu Medzilaborce sa nachádza 15 území európskeho významu.

Beskyd (SKUEV0387)

Beskyd (SKUEV1387)

Daňová (SKUEV0211)

Dukla (SKUEV0048)

Horný tok Výravy (SKUEV0763)

Kamenná (SKUEV0043)

Košariská (SKUEV0016)

Laborec (SKUEV0232)

Lázky (SKUEV0014)

Pod Bukovou (SKUEV0318)

Pod Bukovou (SKUEV2318)

Stredný tok Laborca (SKUEV0895)

Svetlica (SKUEV0011)

Vydranka (SKUEV0761)

Za hôrkou (SKUEV0894)