Územia európskeho významu

Na území okresu Poprad sa nachádza 15 území európskeho významu.

Blatá (SKUEV0146)

Gánovské slaniská (SKUEV0139)

Horný tok Hornádu (SKUEV0290)

Kráľovohoľské Tatry (SKUEV0310)

Kráľovohoľské Tatry (SKUEV1310)

Machy (SKUEV0308)

Pastierske (SKUEV0196)

Poprad (SKUEV0309)

Poš (SKUEV0709)

Primovské skaly (SKUEV0708)

Slovenský raj (SKUEV0112)

Slovenský raj (SKUEV2112)

Spišskoteplické slatiny (SKUEV0140)

Tatry (SKUEV0307)

Vydrnícka slatina (SKUEV0782)