Územia európskeho významu

Na území okresu Prešov sa nachádza 12 území európskeho významu.

Čergov (SKUEV0332)

Demjatské kopce (SKUEV0323)

Dubnícke bane (SKUEV0401)

Dunitová skalka (SKUEV0330)

Fintické svahy (SKUEV0322)

Gýmešský jarok (SKUEV0934)

Hornádske lúky (SKUEV0940)

Kamenná Baba (SKUEV0207)

Pusté pole (SKUEV0390)

Salvátorské lúky (SKUEV0321)

Šimonka (SKUEV0932)

Šindliar (SKUEV0320)