Šindliar (SKUEV0320)

Poloha: Nachádza sa v okrese Prešov, v katastri obce Šindliar.

Rozloha: 7,6881ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110) a druhu európskeho významu: rys ostrovid.