Územia európskeho významu

Na území okresu Levoča sa nachádza 9 území európskeho významu.

Dravčianska stráň (SKUEV0111)

Hrádok (SKUEV0927)

Jereňaš (SKUEV0224)

Levočské dubiny (SKUEV0110)

Ordzovianske dubiny (SKUEV0108)

Rajtopíky (SKUEV0109)

Spišskopodhradské stráne (SKUEV0107)

Spišskopodhradské travertíny (SKUEV0105)

Spišskopodhradské travertíny (SKUEV2105)