Jereňaš (SKUEV0224)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levoča, v katastri Spišského Podhradia.

Rozloha: 136,8476ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy lipové (9170) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá a rys ostrovid.