Územia európskeho významu

Na území okresu Kežmarok sa nachádza 12 území európskeho významu.

Belianske lúky (SKUEV0144)

Beliansky potok (SKUEV0333)

Jordanec (SKUEV0950)

Malé osturnianske jazerá (SKUEV0335)

Osturniansky potok (SKUEV0712)

Pieniny (SKUEV0337)

Pieniny (SKUEV1337)

Poš (SKUEV0709)

Stredný tok Popradu (SKUEV0951)

Tatry (SKUEV0307)

Trstinné lúky (SKUEV0945)

Veľké osturnianske jazero (SKUEV0334)