Územia európskeho významu

Na území okresu Humenné sa nachádza 17 území európskeho významu.

Alúvium Rieky (SKUEV0049)

Belušky (SKUEV0897)

Beskyd (SKUEV0387)

Brekovský hradný vrch (SKUEV0231)

Brekovský hradný vrch (SKUEV2231)

Drieňová (SKUEV0005)

Hubková (SKUEV0205)

Humenská (SKUEV0206)

Humenský Sokol (SKUEV0050)

Krivoštianka (SKUEV0250)

Kyjovský prales (SKUEV0051)

Makovica (SKUEV0230)

Morské oko (SKUEV0209)

Pod Čierťažou (SKUEV0896)

Stredný tok Laborca (SKUEV0895)

Sútok Udavy s Ílovnicou (SKUEV0233)

Vihorlat (SKUEV0025)