Brekovský hradný vrch (SKUEV2231)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obce Brekov.

Rozloha: 11,8492ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510).