Maloplošné chránené územia

Na území okresu Ilava sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 5 prírodných rezervácií, 9 prírodných pamiatok a 1 chránený areál.

Babiná

Biely vrch

Brezovská dolina

Červenokamenské bradlo

Dračia studňa

Drieňová

Krivoklátska tiesňava

Krivoklátske lúky

Langáčske skaly

Nebrová

Skalice

Strážov

Strošovský močiar

Vápeč

Vršatské bradlá

Vršatské hradné bralo

Zliechovský močiar