Maloplošné chránené územia

Na území okresu Bánovce nad Bebravou sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 8 prírodných rezervácií, 4 prírodné pamiatky a 1 chránený areál.

Bradlo

Čerešňová jaskyňa

Hradná jaskyňa

Jankov vŕšok

Jedlie

Kňaží stôl

Kulháň

Ľutovský Drieňovec

Rokoš

Rysia

Smradľavý vrch

Stará Bebrava

Udrina

Žernovská jaskyňa

Žrebíky