Územia európskeho významu

Na území okresu Nové Mesto nad Váhom sa nachádza 13 území európskeho významu.

Beckovské Skalice (SKUEV0566)

Borotová (SKUEV0568)

Čachtické Karpaty (SKUEV0103)

Dubová (SKUEV0564)

Hájnica (SKUEV0805)

Holubyho kopanice (SKUEV0367)

Holubyho kopanice (SKUEV2367)

Kobela (SKUEV0379)

Pavúkov jarok (SKUEV0369)

Prieľačina (SKUEV0565)

Tematínske vrchy (SKUEV0380)

Turecký vrch (SKUEV0567)

Záhradská (SKUEV0374)