Pohoria

Územie okresu pokrývajú geomorfologické celky Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Žilinská kotlina, Javorníky a Považské podolie so svojimi podcelkami a časťami.

Celok Strážovské vrchy

Podcelok Zliechovská hornatina

Časť Strážov

Podcelok Trenčianska vrchovina

Časť Butkovská brázda

Celok Súľovské vrchy

Podcelok Súľovské skaly

Časť Súľovská kotlina

Podcelok Manínska vrchovina

Časť Maníny

Celok Žilinská kotlina

Podcelok Domanižská kotlina

Celok Javorníky

Podcelok Vysoké Javorníky

Časť Javornícka hornatina

Časť Lazianska vrchovina

Podcelok Nízke Javorníky

Časť Púchovská vrchovina

Časť Javornícka brázda

Celok Považské podolie

Podcelok Bytčianska kotlina

Podcelok Podmanínska pahorkatina