Územia európskeho významu

Na území okresu Liptovský Mikuláš sa nachádza 21 území európskeho významu.

Belá (SKUEV0141)

Biely Váh (SKUEV0143)

Červený grúň (SKUEV0150)

Demänovská slatina (SKUEV0061)

Ďumbierske Tatry (SKUEV0302)

Hybica (SKUEV0142)

Hybická tiesňava (SKUEV0194)

Chraste (SKUEV0060)

Jelšie (SKUEV0059)

Jelšie (SKUEV1059)

Kráľovohoľské Tatry (SKUEV0310)

Kráľovohoľské Tatry (SKUEV1310)

Machy (SKUEV0308)

Pod Suchým hrádkom (SKUEV0306)

Prosečné (SKUEV0192)

Salatín (SKUEV0197)

Skribňovo (SKUEV0300)

Švihrová (SKUEV0228)

Tatry (SKUEV0307)

Tlstá (SKUEV0058)

Turková (SKUEV0296)