Chodník v Manínskej tiesňave

Chodník v Manínskej tiesňave

Orientačné miesta: Chodník nemá orientačné tabule, je iba vyznačený vrcholovou významovou značkou.

Dĺžka: 140m.

Čas prechodu: 10 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 33m/klesanie 19m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestny zelený chodník začína v strede Manínskej tiesňavy na Rozprávkovej lúčke so symbolickým cintorínom pod Skalou nad lúčkou. Návštevu chodníka je možné spojiť s trasou Náučného chodníka Manínska tiesňava, alebo červeného turistického chodníka (0880b), alebo modrej cyklotrasy (2305), ktoré prechádzajú Manínskou tiesňavou. Z Rozprávkovej lúčky stúpa doprava a vychádza na vyhliadku nad Manínskou tiesňavou, kde končí. Nad chodníkom sa nachádzajú horolezecké skaly, ako Gotická stena spodná, Gotická stena horná, Gastonka, Peklo, Stena černokňažníkov. Z chodníka je tiež možné odbočiť k Jaskyni pod černokňažníkom. Návrat je po tej istej trase.