Peklo – Považská Bystrica

Peklo – Považská Bystrica

Skalný útvar sa nachádza na miestnom zelenom chodníku k Jaskyni pod Černokňažníkom, priamo nad ňou. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v katastri mestskej časti Považská Teplá, v celku Súľovské vrchy, v podcelku Manínska vrchovina, v časti Maníny, v severnej časti Veľkého Manína (890,6m) v Manínskej tiesňave. Skalnú stenu využívajú horolezci.