Stena černokňažníkov – Považská Bystrica

Stena černokňažníkov – Považská Bystrica

Skalný útvar sa nachádza v Manínskej tiesňave, na miestnom zelenom chodníku k Jaskyni pod Černokňažníkom, nad skalou Peklo. Je to posledná skala na chodníku. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v katastri mestskej časti Považská Teplá, v celku Súľovské vrchy, v podcelku Manínska vrchovina, v časti Maníny, v severnej časti Veľkého Manína (890,6m). Súčasťou tejto skaly je tiež Čertova stena a od severozápadu Pekelná stena. Všetky tieto steny využívajú horolezci.