Jašteričí hrebeň – Považská Bystrica

Jašteričí hrebeň – Považská Bystrica

Prvý skalný útvar na ľavej strane cesty hore Manínskou tiesňavou. Vypína sa priamo nad cestou v prvej ľavotočivej zákrute. Skalný útvar sa nachádza v Považskej Bystrici, v katastri mestskej časti Považská Teplá, v celku Súľovské vrchy, v podcelku Manínska vrchovina, v celku Maníny, v južnej časti Malého Manína (812,8m). SKalu využívajú horolezci.