Dračí hrebeň – Považská Bystrica

Dračí hrebeň – Považská Bystrica

Skalný útvar sa nachádza napravo od cesty hore Manínskou tiesňavou v miestach, kde sa napravo nachádza skala Odpočívadlo. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v katastri mestskej časti Považská Teplá, v celku Súľovské vrchy, v podcelku Manínska vrchovina, v časti Maníny, v južnej časti Malého Manína (812,8m) priamo nad Manínskou tiesňavou. Skalu využívajú horolezci.