Gotická stena spodná – Považská Bystrica

Gotická stena spodná – Považská Bystrica

Skala sa nachádza v Manínskej tiesňave na miestnom zelenom chodníku k Jaskyni pod Černokňažníkom. Je to prvá skala oproti vyhliadke na Manínsku tiesňavu. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považská Teplá, v celku Súľovské vrchy, v podcelku Manínska vrchovina, v časti Maníny, v severnej časti Veľkého Manína (890,6m) nad Manínskou tiesňavou. Skalnú stenu využívajú horolezci.