Maloplošné chránené územia

Na území okresu Košice-okolie sa nachádza 11 národných prírodných rezervácií, 9 prírodných rezervácií, 5 národných prírodných pamiatok, 4 prírodné pamiatky a 2 chránené areály.

Bokšov

Bujanovská dubina

Drienovská jaskyňa

Hatinská jaskyňa

Havrania skala

Herliansky gejzír

Humenec

Jasovská jaskyňa

Jasovské dubiny

Kloptaň

Krčmárka

Kunia priepasť

Kysacká jaskyňa

Malá Izra

Malé brdo

Malý Milič

Miličská skala

Nižnočajská pieskovňa

Palanta

Perínske rybníky

Rankovské skaly

Sivec

Skalistý potok

Slanský hradný vrch

Trstinové jazero

Turniansky hradný vrch

Veľký Milič

Vozárska

Vysoký vrch

Zádielska tiesňava

Zemné hradisko