Malá Izra (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Skároš.

Rozloha: 7.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zriedkavých prirodzených spoločenstiev slatinno-jelšového lesa Slanských vrchov. Je to močiarny jelšový les nížinného typu v nezvyklej nadmorskej výške okolo 700m s malým prirodzeným jazierkom v terénnej depresii v horskej skupine Miliča. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Milič, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.