Kysacká jaskyňa (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri Kysaku.

Rozloha: Ochranné pásmo 114.488m2.

Ochrana: Za prírodnú pamiatku bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná bola v roku 2021.

Opis: V ochrannom pásme prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy.