Malé brdo (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Herľany.

Rozloha: 558.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1950, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Malé Brdo. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Malé brdo.

Opis: Bola vyhlásená na ochranu zachovalých prirodzených spoločenstiev bukových dubín a typických bučín na juhozápadných až západných svahoch Slanských vrchov, charakteristických pre stredné nadmorské výšky a sústredených na pomerne malej ploche. V skalnej hrebeňovej časti teplomilná vegetácia.