Rankovské skaly (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Rankovce.

Rozloha: 237.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu skalného komplexu v Slanských vrchoch s typickými spoločenstvami, vzácnymi a ohrozenými druhmi rastlín. Sú medzi nimi aj xerotermné druhy. Javorovo-lipové lesné spoločenstvá. Významná krajinná dominanta obce Rankovce.