Nižnočajská pieskovňa (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Nižný Čaj.

Rozloha: 9.949m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Pieskovňa Nižný Čaj.

Opis: Zriadený bol na ochranu lokality s hromadným výskytom (kolónia) tam hniezdiacich včelárikov zlatých (Merops apiaster Linnaeus 1758), rad: Coracieformes, čeľaď: Meropsidae. Územie má vedecko-výskumnú a kultúrno-výchovnú hodnotu.