Maloplošné chránené územia

Na území okresu Michalovce sa nachádzajú 3 národné prírodné rezervácie, 11 prírodných rezervácií a 4 chránené areály.

Bešiansky polder

Bisce

Chlmecká skalka

Jovsianska hrabina

Kopčianske slanisko

Oborínske jamy

Oborínsky luh

Oľchov

Ortov

Raškovský luh

Senianske rybníky

Slavkovské slanisko

Stretavka

Vihorlatský prales

Vinianska stráň

Viniansky hradný vrch

Zatínsky luh

Zemplínska šírava