Maloplošné chránené územia

Na území okresu Rožňava sa nachádza 9 národných prírodných rezervácií, 5 prírodných rezervácií, 15 národných prírodných pamiatok, 10 prírodných pamiatok a 1 chránený areál.

Ardovská jaskyňa

Brázda

Brzotínske skaly

Diviačia priepasť

Dobšinská ľadová jaskyňa

Domica

Domické škrapy

Drieňovec

Gerlašské skaly

Gombasecká jaskyňa

Havrania skala

Hnilecká jelšina

Hrušovská jaskyňa

Hrušovská lesostep

Hutnianska jaskyňa

Jaskyňa v Havranej skale

Jovické rašelinisko

Kečovské škrapy

Kráľova studňa

Krásnohorská jaskyňa

Malá Pivnica

Meliatsky profil

Milada

Obrovská priepasť

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Oltár

Peško

Pod Fabiankou

Pod Strážnym hrebeňom

Prielom Muráňa

Silická ľadnica

Slaná

Snežná diera

Sokolia skala

Stratenská jaskyňa

Veľká Pivnica

Zádielska tiesňava

Zelená jaskyňa

Zemné hradisko

Zvonivá jama