Zvonivá jama (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obce Plešivec.

Rozloha:

Ochrana: Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo územie vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.

Opis: Jaskyňa Zvonivá jama patrí k najvýznamnejším a najznámejším jaskyniam Slovenského krasu. Rozsiahly podzemný puklinový dóm, vstupná priepasť, cenné sintrové pagodovité útvary a celkový charakter jaskyne tvoria významný krasový geomorfologický útvar.