Drieňovec (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Slovenský kras v katastri obcí Drnava a Kováčová.

Rozloha: 1.860.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zachovaných lesných a skalných biocenóz Slovenského rudohoria na vedecko-výskumné a náučné ciele. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Drieňovec, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.